ಸತ್ಪರ್ಣಾ ಸಾಧನಾಗಾಥೆ ಸುಳ್ಳು, ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್

ಸ್ಸಾರಿ… ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಾವೂ ಮೋಸ ಹೋದೆವು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ 18 ವರ್ಷದ ಸತ್ಪರ್ಣ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಂಬ 12 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಪದವಿ, ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರಹ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಡರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞೆ ಲೆಸ್ಲಿ ಮಾಕಾರ್ಥಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply