ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್:

ಹಲವು ಗೊಂದಲ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ…

Leave a Reply