Tuesday, November 30, 2021
Home Tags AdultContent

Tag: AdultContent

ಡೇಟಾ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ… ಪೋರ್ನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ....