Tuesday, July 27, 2021
Home Tags BadLoan

Tag: BadLoan

ಎಸ್ ಬಿಐಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಸ್ ಬಿಐಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದ (ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ)...