Thursday, July 29, 2021
Home Tags Burqaban

Tag: burqaban

ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಬುರ್ಕಾ ನಿಷೇಧ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೂ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್: ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಂಜೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಈಗ ಭಾಗಶಃ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಉದಾರವಾದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಾದವನ್ನು...