Friday, January 22, 2021
Home Tags Chobani

Tag: Chobani

ನಿಷ್ಠ ನೌಕರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರು ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಒಡೆಯ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ  ಚೊಬಾನಿ.. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಆಧರಿತ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಮಾರುವ ಅಗ್ರ ಕಂಪನಿ. ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಇದರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಕಾದಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಮಾಲಿಕ...