Thursday, June 17, 2021
Home Tags DhanushArtilleryGuns

Tag: DhanushArtilleryGuns

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫಿರಂಗಿ ಗನ್ ಗಳ ನಕಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯದ್ದು ಎಂದು ಮಾರಾಟ...

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಫಿರಂಗಿ ಗನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ನಕಲಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಿಂದ್...