Saturday, February 27, 2021
Home Tags HashimAnsari

Tag: HashimAnsari

ಆಧುನಿಕ ಅಯೋಧ್ಯಾಖಾಂಡದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲುಳಿಯಲಿರುವ ಹಶಿಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ: ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಳೆಯ ದಾವೆದಾರ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮೊಹಮದ್ ಹಶಿಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಬುಧವಾರ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜತೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಹಶಿಮ್ ತಮ್ಮ 95ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ...