Sunday, May 16, 2021
Home Tags HYSTEROSCOPICSEPTALRESECTION

Tag: HYSTEROSCOPICSEPTALRESECTION

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪೊರೆ ನಿವಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಡಾ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಹಿಸ್ಟರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ (HYSTEROSCOPIC SEPTAL RESECTION) ಏನಿದು ಹಿಸ್ಟರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್? ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪೊರೆಯನ್ನು  'ಸೆಪ್ಟಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ತನಕ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ...