Thursday, July 29, 2021
Home Tags MilitaryCoup

Tag: MilitaryCoup

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕಾದರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಟರ್ಕಿಯ ಟುಸ್ಸೆಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ ವಿವರ

ಚೈತನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಒಂದು ಗುಂಪು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಕಾರಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ತಾನಬುಲ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ದೊಗನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ...