Saturday, February 27, 2021
Home Tags NetFlix

Tag: NetFlix

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು, ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ?

ರವಿ ಎಸ್. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಜಗತ್ತನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀವಿ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ...