Thursday, July 29, 2021
Home Tags Thiland

Tag: Thiland

ರಾಜ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಮನ ನಿಧನದ ನಂತರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಂತ ಭಾರತ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದೆ

ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅರಸ 9ನೇ ರಾಮ ನಿಧನವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 88 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೂಮಿಬಲರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು....