Saturday, November 27, 2021
Home Tags Transitshipping

Tag: transitshipping

ಭಾರತದ ಬಂದರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಾಬಿಯೆಂಬ ಮೋಸ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸೀತೇ ಇದರ ಚಿತ್ರ?

ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುವೈತ್ ಕ್ರಿ.ಶ 1333 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇಬ್ನ ಬಟೂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೊರೊಕ್ಕೋ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗನು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ...